Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Ekologiczne kozy na pellet

Współczesne kozy to już zupełnie inne urządzenia niż te, które znamy z przeszłości. Obecnie to przede wszystkim ekologiczne piecyki, które do atmosfery emitują minimalne ilości szkodliwych substancji. Będzie się tak działo, ponieważ piecyki spalają drewno a wszystkie elementy są wypalone praktycznie do końca. Obecnie nie uciekają już więc takie elementy przez komin do atmosfery.

ekologiczna koza na peletPrzygotowane w sposób nowoczesny piecyki są już tak realizowane, że w palenisku będzie można uzyskać naprawdę wysoką temperaturę i dzięki temu praktycznie wszystkie elementy zostaną skutecznie wypalone. Przez zastosowanie specjalnego katalizatora te gazy, które będą się dostawać do atmosfery będą dobrze oczyszczone. Jednocześnie w ten również sposób podnosi się znacząco jakość oraz skuteczność takiego pieca

Kozy na pellet, czyli piece wolno stojące

Niekiedy może się jednak pojawić wadliwie działający system, który będzie odpowiadał za odprowadzanie dymu. Może on prowadzić do ochładzania dymu i przez to będzie ograniczona w sposób znaczący siła ciągu. Długie odcinki podłączeniowe będą obniżać temperaturę dymu a każde załamanie zmniejszy jego przepływ. Jeśli podłączenie będzie miało więcej kolanek to może się pojawić zbyt duży opór, który znacząco uniemożliwi wydostawanie się dymu na zewnątrz.

ekologiczna koza na pelletDodatkowo w przypadku pieca, który jest montowany na niskiej kondygnacji trzeba również postarać się o ciśnienie, które będzie wyprowadzało spaliny na zewnątrz. Gdy piec jest w piwnicy może się okazać, że prawdopodobieństwo wydostania się dymu jest bardzo duże i trudno będzie tego uniknąć. W nowoczesnych technologiach budynki realizowane są tak, że mają dobrą szczególność a wady w wentylacji są źle traktowane. W przypadku piecyków na pellet trzeba podjąć takie działania, które będą między innymi zapobiegać cofaniu się dymu, a niestety obecnie jest to takie zjawisko, z którym często musimy się zmagać. Najczęściej będzie spowodowane to niewłaściwą obsługą takiego pieca przez użytkowników. Jeśli chce się problemów unikać to należy między innymi rozpalać właściwie ogień i piec rozgrzewać do należytej temperatury.